Aktiviteter

Aktiviteter i Bofællesskabet Hvidovregade

Der tilbydes forskellige netværksskabende aktiviteter både i og udenfor bofællesskabet. Aktiviteterne planlægges på de månedlige beboermøder og ud fra et årshjul.

En væsentlig fællesaktivitet er måltiderne, som beboerne oftest spiser sammen. Beboerne deltager efter lyst, interesse og evne i både planlægning og tilberedning af mad. Medarbejdernes deltagelse bidrager til at måltidet bliver en rar oplevelse.

Derudover har bofællesskabet forskellige traditioner, som f.eks. bofællesskabets fødselsdag, herretur, tøsetur og Mortens aften.

Beboerne er i dagbeskæftigelse i løbet af dagen, og har en hjemmedag om ugen. Hjemmedagen bruges typisk til praktiske gøremål, indkøb, tøjvask, læge aftaler, frisør og andre individuelle aftaler.