Aktiviteter

Aktiviteter i Bofællesskabet Lille Friheden

Der tilbydes forskellige netværksskabende aktiviteter både i og udenfor bofællesskabet. Aktiviteterne planlægges på de månedlige beboermøder.

En væsentlig fællesaktivitet er aftensmåltidet. Beboerne deltager efter lyst, interesse og evne i både planlægning, tilberedning af mad, borddækning og afrydning/opvask. Medarbejdernes deltagelse bidrager til at måltidet bliver en rar oplevelse. Morgenmad og frokost planlægges individuelt.

Derudover har bofællesskabet forskellige traditioner, som f.eks. bofællesskabets fødselsdag, høstfest og julehygge.

De fleste beboere er i dagbeskæftigelse i løbet af dagen, og har en hjemmedag om ugen. Hjemmedagen bruges typisk til praktiske gøremål, indkøb, tøjvask, læge aftaler, frisør og andre individuelle aftaler.