Velkommen til Voksenhandicap

Velkommen til Voksenhandicap i Hvidovre Kommune

Voksenhandicap består af to bofællesskaber og et klubtilbud.

Bofællesskaberne hedder Bofællesskabet Hvidovregade (også kaldet Boffen) og Bofællesskabet Lille Friheden.
Klubtilbuddet går under navnet, Klub Hvid.

Målgruppe
Målgruppen er borgere fra 18 til 65 år, som er udviklingshæmmede eller har en anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, er født hjerneskadede eller har en fysisk funktionsnedsættelse.

Målgruppen er bredt sammensat, men fælles er der et behov for socialpædagogisk hjælp for at vedligeholde eller udvikle forskellige færdigheder. Udover det socialpædagogiske behov, er der også brug for en del praktisk hjælp, pleje og omsorg. 

Begge bofællesskaber og Klub Hvid er kommunale tilbud og beliggende i Hvidovre Kommune.