Bofællesskabet Lille Friheden

Bofællesskabet Lille Friheden er et opgangsbofællesskab med plads til 11 beboere i alderen 18-65 år, med fysiske funktionsnedsættelser, udviklingshæmning og andre kognitive eller intellektuelle forstyrrelser. 

Bofællesskabet ligger tæt ved S-tog, busforbindelser og et stort indkøbscenter.

Bofællesskabet består af 2 boligblokke med 6 lejligheder i hver. Beboerne bor i 11 ud af de 12 lejligheder, da den sidste er en fælleslejlighed, hvor beboerne spiser og hygger med hinanden.

Der er 6 medarbejdere tilknyttet Lille Friheden i en tværfaglig personalegruppe, som både rummer Pædagoger og Social- og Sundhedsassistenter. Der er personale i tidsrummet mandag - fredag fra 07.00 til kl. 21.00. I weekenden er der begge dage personale fra kl. 10.00 - kl. 20.00.

Aktiviteter

Der tilbydes forskellige netværksskabende aktiviteter både i og udenfor bofællesskabet. Aktiviteterne planlægges på de månedlige beboermøder.

En væsentlig fællesaktivitet er aftensmåltidet. Beboerne deltager efter lyst, interesse og evne i både planlægning, tilberedning af mad, borddækning og afrydning/opvask. Medarbejdernes deltagelse bidrager til at måltidet bliver en rar oplevelse. Morgenmad og frokost planlægges individuelt. Derudover har bofællesskabet forskellige traditioner, som f.eks. bofællesskabets fødselsdag, høstfest og julehygge.

De fleste beboere er i dagbeskæftigelse i løbet af dagen, og har en hjemmedag om ugen. Hjemmedagen bruges typisk til praktiske gøremål, indkøb, tøjvask, læge aftaler, frisør og andre individuelle aftaler.

Fysiske rammer

Lejlighederne er ca. 65 m2 og består både af en entre, soveværelse, stue/køkken og badeværelse. De lejligheder som ligger på 1. sal har altan, mens stuelejlighederne har udgang til en lille have.

Alle lejligheder er tilgængelige med kørestol og der er elevator til 1. sal.

Fælleslejligheden

Fælleslejligheden er samme størrelse, som de resterende lejligheder. I fælleslejligheden er der en hyggelig krog med sofa, TV og spiseplads. Beboerne anvender desuden fælleslejligheden ved fællesspisning, socialt samvær, hygge, beboermøder og andre sociale arrangementer.