Voksenhandicap består af 2 bofællesskaber, bofællesskabet Hvidovregade og Bofællesskabet Lille Friheden, og et aktivitetstilbud, Klub Hvid. Voksenhandicap er organisatorisk placeret under Center for handicap og psykiatri i Hvidovre Kommune. Målgruppen er borgere fra 18 til 65 år, som er udviklingshæmmede, har en medfødt eller erhvervet hjerneskade/kognitiv forstyrrelse eller en fysisk funktionsnedsættelse. Målgruppen er bredt sammensat og borgerne har meget forskellige funktionsniveau. Fælles for borgerne er, at de har behov for socialpædagogisk støtte, praktisk hjælp, pleje og omsorg.